Prywatność i informacje dotyczące ochrony danych


Megumo Ltd. (https://pl.appmania.info/wg/compliance/contact.html) zgodnie z GDPR i niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych i prywatności wyjaśnia niniejszym swoje aktualne zasady ochrony danych i prywatności.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tych zasad lub w przypadku uznania, że możemy dysponować danymi osobowymi istotnymi z punktu widzenia ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych, panem Sascha Kremer, pod adresem legal@megumo.com.


Informacje ogólne


Megumo traktuje ochronę Państwa danych osobowych w sposób priorytetowy i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Niniejsze Informacje o Prywatności i Ochronie Danych wyjaśniają, dlaczego i w jaki sposób dostęp do naszych usług ma znaczenie dla przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, a także w jaki sposób odnosi się to do innych stron internetowych łączących się z naszą stroną internetową. Ten dokument wskazuje również, co robimy, aby chronić Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej.


Dane osobowe


Świadcząc usługi telefonii komórkowej o wartości dodanej, musimy otrzymywać i przetwarzać dane osobowe przekazywane przez nas samych. Dane te są nam niezbędne do wykonania usługi i wystawienia rachunku za osiągnięte porozumienie umowne.

Podczas procesu zakupu lub subskrypcji otrzymamy numer telefonu komórkowego i zapiszemy go w celu dostarczenia żądanej usługi do telefonu. Jest to również konieczne w celu wystawienia rachunku za regularny abonament i udowodnienia, że rezygnujesz z abonamentu.

W przypadku, gdy korzystamy z tzw. agregatora płatności, Państwa numer telefonu jest przekazywany z i do tego agregatora płatności w celu przetworzenia płatności.

Nie będziemy kontaktować się z Tobą pod tym numerem telefonu w celu uzyskania niczego innego niż związane z usługą i wymagane komunikacji, takie jak, ale nie ograniczając się do:

-          Potwierdzenie ustawień subskrypcji lub procesu płatności za pomocą telefonu komórkowego.

-          Wysyłanie adresu URL w celu zalogowania się do usługi.

-          Wysyłanie użytkownikowi prawnie i/lub w inny sposób obowiązkowych informacji, takich jak przypomnienie, że nadal jest on abonentem usługi, lub potwierdzenie, że zrezygnował on z usługi.

-          Regularne powiadomienia o aktualizacji treści, jeśli jest to wymagane.

Będziemy przechowywać Twój numer telefonu komórkowego oraz zdarzenia płatnicze tak długo, jak długo jesteś klientem i tak długo, jak jest to wymagane przez prawo po wypisaniu się z naszego serwisu.

Jest to również konieczne, aby udowodnić, że jesteś ważnym abonentem naszych usług i w przypadku kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

Dane osobowe umożliwiają identyfikację osób fizycznych. Nazwisko, adres, adres e-mail i podobne informacje kwalifikują się jako dane osobowe. Uzyskanie dostępu i korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez dzielenia się w całości lub w części Twoimi danymi osobowymi z nami lub jakąkolwiek inną stroną trzecią.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych pól kontaktowych lub użyć linków e-mail do przesyłania informacji na naszej stronie internetowej, będziemy otrzymywać dane osobowe, które są informacje, które udostępniasz w naszych polach kontaktowych lub wysyłając do nas e-mail. Twoja decyzja o przekazaniu tych informacji jest rozumiana jako nieodłączny element kontaktu z nami, ponieważ nie bylibyśmy w stanie skontaktować się z Tobą bez Twoich danych osobowych. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem tej strony internetowej, będziesz pod kontrolą informacji, które podajesz i zdecydujesz się udostępnić.


Przetwarzanie danych w ramach korzystania z naszej strony internetowej


Jak każda inna strona internetowa, Megumo posiada stronę internetową, która jest hostowana na serwerze internetowym, a w celu udostępnienia strony użytkownikom, serwer ten zbiera informacje, przetwarza je i loguje. Informacje te są i będą dostarczane przez przeglądarkę internetową:

-          Typ używanej przeglądarki, łącznie z wersją.

-          System operacyjny, w którym działa Twoja przeglądarka.

-          adres URL odsyłacza, który wskazuje stronę internetową, z której przyszedłeś, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej

-          IP użytkownika, tzn. nazwa hosta użytkownika.

-          Godzina i data połączenia z serwerem.

-          rodzaj wniosku

Dane są przechowywane przez naszego hosta i możemy uzyskać do nich dostęp, np. w celu zrozumienia problemów technicznych. Nie łączymy jednak tych informacji ani nie przetwarzamy ich w połączeniu z żadnymi innymi danymi. Informacje te zostaną całkowicie usunięte po 31 dniach. Pliki logowania na naszym serwerze służą przede wszystkim do identyfikacji przyczyn problemów technicznych oraz, co ważniejsze, do zapobiegania i ochrony przed działalnością przestępczą, a także do pomocy władzom publicznym w identyfikacji sprawców.


Przetwarzanie danych osobowych z tej strony internetowej


Jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Otrzymamy przesłane przez Państwa informacje pocztą elektroniczną i możemy je przekazać wewnętrznie członkowi personelu odpowiedzialnemu za temat, z którym się z nami Państwo kontaktują. Informujemy, że przechowujemy informacje zgodnie z wymogami prawnymi, np. jeśli obowiązek ten nakłada na nas prawo podatkowe lub karne.


Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim


Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to istotne dla odpowiedzi na Państwa prośbę lub jeżeli jest to prawnie dozwolone lub wymagane. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Udostępniane przez nas dane będą jedynie minimalnymi danymi niezbędnymi do osiągnięcia celu, w związku z którym kontaktujemy się z osobą trzecią.


Twoje prawo do informacji i do usunięcia danych osobowych


Jeśli chcieliby Państwo zrozumieć, które z Państwa danych osobowych mogliśmy przechowywać lub w jaki sposób dane te są przetwarzane w naszej firmie, prosimy o kontakt. Będziemy dzielić się tymi informacjami bezpłatnie i w możliwie najkrótszym czasie. Możecie Państwo również otrzymać od nas raport elektroniczny. Jeżeli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych należących do użytkownika, niezwłocznie to zrobimy, chyba że wymogi prawne zabraniają tego.


Cookies


W celu analizy wzorców użytkowania, uzyskania wyczerpujących statystyk, identyfikacji problemów i optymalizacji naszej strony internetowej, stosujemy tzw. cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które będą przechowywane na urządzeniu odwiedzającego, zapisywane w kliencie użytkownika. Większość plików cookie używanych na tej stronie internetowej jest związana z sesją i zostanie automatycznie usunięta po opuszczeniu strony. Jeśli jesteś klientem, zapisujemy plik cookie, dzięki czemu możesz płynnie zalogować się na naszą stronę internetową. Jednak w kontekście tej strony internetowej pliki cookie są najczęściej wykorzystywane do otrzymywania statystyk z Google Analytics. Nasze pliki cookie nie spowodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika i nie będą miały wpływu na wydajność systemu. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub zablokować ciasteczka, nasza strona nadal będzie działać bez ograniczeń, ale może działać z obniżonym komfortem.


Musimy również przechowywać pliki cookie, aby chronić naszą witrynę przed złośliwymi botami lub innymi oszukańczymi działaniami.


Google Analytics


Korzystamy z Google Analytics do analizy wydajności i wzorców użytkowania naszej strony internetowej i jej zawartości. Do niniejszego ustępu wykorzystujemy tekst dostarczony przez właściciela praw autorskich w ramach konsultacji międzyfirmowych.

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc (1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Użycie obejmuje tryb pracy Universal Analytics. Ułatwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między kilkoma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę aktywności użytkownika na różnych urządzeniach. Informację o ochronie danych osobowych można znaleźć w następujących dokumentach

https://www.intersoft-consulting.de

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić operatorowi strony internetowej analizę sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google wcześniej obniży adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych również leży w tych celach. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 motoszybowce turystyczne i art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Dane przesłane przez nas i połączone z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikatorami użytkowników) lub identyfikatorami reklam są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej


https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

lub

https://policies.google.com/?hl=pl

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej Google Analytics Opt-out (Opt-out Browser Add-on).

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pliki cookie opt-out uniemożliwiają w przyszłości zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby uniemożliwić firmie Universal Analytics zbieranie danych między kilkoma urządzeniami, należy zrezygnować ze wszystkich używanych systemów. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Disable Google Analytics


Hotjar


Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a co się im nie podoba itp. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowań naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimowym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych o poszczególnych użytkownikach. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności Hotjar klikając na ten link:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

Użytkownik może zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych dotyczących korzystania z naszej witryny oraz śledzenia ciasteczek przez Hotjar na innych witrynach internetowych, korzystając z tego linku rezygnacji:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


Zmiany w polityce ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki ochrony danych, w szczególności do dostosowania jej do nowych wymogów prawnych lub na bieżąco z postępem technicznym i nowymi sytuacjami. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka ochrony danych osobowych jest najbardziej aktualna. Prosimy o skorzystanie z niej w celu uzyskania aktualnych i aktualnych informacji na temat zasad obowiązujących w odniesieniu do Państwa wizyty na tej stronie internetowej.